Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

Sửa đổi, bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; đổi cách tính giá điện đối với người thuê nhà... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2023.