Đề xuất tổ chức Festival Tôm Cà Mau sớm hơn kế hoạch 3 ngày

Để đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân có thể tham gia được các sự kiện tại lớn Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 12 tới, Cà Mau đã xin điều chỉnh thời gian tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023