Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu “cầu cứu” Thủ tướng

Trong đơn "cầu cứu" lên Thủ tướng, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng dự thảo Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu tiếp tục "bỏ quên" vai trò của các doanh nghiệp bán lẻ.