Xanh SM ra mắt dịch vụ giao hàng Xanh Express

Ngày 2/12, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức triển khai dịch vụ giao hàng bằng xe máy điện - Xanh Express trên ứng dụng Xanh SM.