Vietcombank có thêm 1 thành viên HĐQT mới

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank; HoSE: VCB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Theo đó, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.