Sắp diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu Hải Dương năm 2022

Ngày 29/5 tới đây, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.