Thứ khó kiểm soát nhất đời người chính là cảm xúc

Napoléon từng nói: "Người có thể kiểm soát tốt được cảm xúc còn vĩ đại hơn là một tướng quân có thể kéo đổ một tòa thành". Sở dĩ có thể vĩ đại hơn là bởi, đời người, thứ khó kiểm soát nhất chính là cảm xúc.