Nhiều giải pháp giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) được đánh giá sẽ tác động tích cực đối với TTCK nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.