VinFast là đại diện doanh nghiệp Việt Nam duy nhất phát biểu tại COP28

VinFast Auto là đại diện doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia trình bày và trưng bày mẫu xe VinFast VF 9 tại Hội nghị thường niên thế giới về biến đổi khí hậu COP28.