Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2023 tại Bắc Giang

13/03/2023 08:30

Sáng 10/3, tại thành phố Bắc Giang, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

td1-1678635541-1678670911.jpeg

Các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua; Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Giang (đơn vị Trưởng Cụm năm 2022); Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (đơn vị Phó Trưởng Cụm) đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua gồm: Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ; lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương và đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh, năm 2022 với nhiều khó khăn trong nước và tình hình thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trong Cụm thi đua. Với quyết tâm đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc 7 tỉnh Cụm thi đua đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác.

Qua đó đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; đời sống của Nhân dân được cải thiện; hình ảnh, vị thế của các tỉnh ngày càng được khẳng định, nâng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, hội nghị là dịp để các tỉnh trong Cụm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2022. Cùng đó nhận định rõ những hạn chế, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện tốt công tác TĐKT năm 2023 - năm bản lề thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.

Phát biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình cho rằng, việc tổ chức các đợt thi đua chuyên đề, thi đua đột xuất đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư, cải cách hành chính... Đối với công tác xếp loại người đứng đầu, ngoài các tiêu chí cứng, tỉnh Hòa Bình đưa thêm tiêu chí về sản phẩm đột phá của đơn vị để đánh giá. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2023), tỉnh Thái Nguyên đề nghị Trung ương quan tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại tỉnh nói chung và vùng cách mạng ATK Định Hóa nói riêng.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết: Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 19,3% cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ hai cả nước; quy mô GRDP được mở rộng, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Bắc Giang xếp thứ 9 cả nước. Tỉnh cũng đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực thể thao, giáo dục, cải cách hành chính…

Các phong trào thi đua phát triển rộng khắp. Công tác biểu dương, khen thưởng được thực hiện kịp thời; chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất, những cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất. Năm 2022, lần đầu tiên tỉnh tổ chức tôn vinh “Công dân Bắc Giang ưu tú”; quỹ TĐKT tỉnh dành 23,5 tỷ đồng chi cho công tác này. Ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh” và tập trung thực hiện từ ngày đầu, tháng đầu của năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua đạt được năm 2022. Đồng thời đề nghị các địa phương trong Cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH của địa phương, tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm được giao, các vấn đề khó cần tập trung giải quyết. Gắn tổ chức phong trào thi đua với thực hiện tốt nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ.

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tích cực tham gia góp ý, xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật TĐKT năm 2022; xây dựng, ban hành quy chế về công tác TĐKT của tỉnh, cụ thể hóa với tình hình đơn vị, địa phương, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ.

td2-1678635598-1678670937.jpeg

Tại hội nghị, Các đồng chí lãnh đạo 7 tỉnh trong Cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua  

Triển khai hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, chính sách, quy định về TĐKT; kịp thời phát hiện, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện truyền thông. 

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác kịp thời. Quan tâm khen thưởng nhân tố mới, người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa; chú trọng khen đột xuất, chuyên đề. Các tỉnh trong Cụm thi đua cần tích cực giao lưu hợp tác, liên kết phát triển; tăng cường phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực.

Phát động thi đua năm 2023, đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua phấn đấu thực hiện tốt việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn và chương trình phục hồi, phát triển KT-XH, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng địa phương. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện; kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác TĐKT các cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”. Tăng cường giao lưu, hợp tác, liên kết và phát triển giữa các vùng thuộc các tỉnh trong Cụm thi đua./.

Quang Vinh
Bạn đang đọc bài viết "Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2023 tại Bắc Giang" tại chuyên mục Xã hội. Mọi thông tin xin gọi hotline (0896.530.666) hoặc email (doanhnghiepvadoisong@gmail.com).