Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến thực phẩm ngành Nông nghiệp

03/02/2023 09:30

Ngành Nông nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm..., để tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2023.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, toàn ngành phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được thẩm định đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 98,5%; tỷ lệ cơ sở ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 đạt 90%; tỷ lệ mẫu nông sản, thủy sản được giám sát đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm đạt 96,5%.

Bên cạnh đó, để tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2023, toàn ngành Nông nghiệp sẽ đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm; tổ chức cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, ao nuôi bảo đảm truy xuất nguồn gốc; mã cơ sở đóng gói, nhãn mác hàng nông sản. Nhân rộng các chuỗi cung ứng ngành hàng, chuỗi giá trị nông lâm thủy sản an toàn gắn với truy suất nguồn gốc.

anh-che-bien-nong-san-1675328193-1675389810.jpg

Ảnh minh họa.

Cũng trong năm 2023, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận cơ sở thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm tra chứng nhận thủy sản xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Chủ động tổ chức thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, hướng dẫn xử lý và triển khai các biện pháp khắc phục đối với các lô hàng xuất khẩu và tiêu dùng trong nước vi phạm an toàn thực phẩm. Chủ động đánh giá, cung cấp kịp thời thông tin an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, tránh để người dân thiếu thông tin dẫn đến hiểu lầm, hoang mang. Hướng dẫn cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng biết cách lựa chọn sản phẩm an toàn. Giải quyết kịp thời các rào cản kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm duy trì và mở rộng xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản.

Bạn đang đọc bài viết "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến thực phẩm ngành Nông nghiệp" tại chuyên mục Kinh doanh. Mọi thông tin xin gọi hotline (0896.530.666) hoặc email (doanhnghiepvadoisong@gmail.com).