Vĩnh Phúc vượt mục tiêu giảm nghèo đến năm 2025

24/01/2023 09:51

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án, tạo điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 0,99%, vượt mục tiêu giảm nghèo đến năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

v-1674520431-1674528573.jpeg

Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất

 Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tiến tới không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngay từ giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác giảm nghèo như: Nghị Quyết số 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 18 của UBND tỉnh quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 9104 của UBND tỉnh thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù như: Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh; chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; tổ chức ký cam kết chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố; thực hiện hiệu quả các cơ chế hỗ trợ giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… Đến nay, toàn tỉnh có 1.095 đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh. Toàn tỉnh có 42.250 người nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội, năm 2022, toàn tỉnh có 1.435 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 121,1 tỷ đồng; hơn 10.500 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ tiền điện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng thực hiện tốt công tác xã hội hóa; phối hợp với các hội, đoàn thể huy động thêm các nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện chương trình giảm nghèo; vận động các hội viên, đoàn viên giúp đỡ các hộ nghèo sửa chữa nhà ở, hỗ trợ về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất và phát triển kinh tế. Trong năm 2022, các cấp chính quyền trong tỉnh cùng với sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 2.882 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 3,1 tỷ đồng; 4.274 hộ nghèo, hộ cận nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội và hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng. Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã hỗ trợ xây mới 144 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 38 nhà, tổng số tiền trên 10,6 tỷ đồng; tặng 13 sổ tiết kiệm với giá trị 20 triệu, 30 triệu đồng/sổ, tổng số tiền 350 triệu đồng. Các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 82 nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội và nhà cho công nhân nghèo với số tiền trên 4,4 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cấp chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, mỗi năm, toàn tỉnh có hàng nghìn hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,96% năm 2016 xuống còn 1,51% vào cuối năm 2021. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có hơn 3.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,99% và 5.880 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm  1,7%; không có hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công.

Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu giảm khoảng 1.150 hộ nghèo, tỷ lệ giảm đến cuối năm 2023 còn khoảng 0,69%; giảm 850 đến 1.000 hộ cận nghèo, tỷ lệ giảm đến cuối năm 2023 còn 1,04%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh về công tác giảm nghèo; xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đồng  thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ trợ của nhà nước đối với hộ  nghèo, người nghèo, bảo đảm chính sách đến với hộ nghèo công khai, đầy đủ, kịp thời. Tổ chức thực hiện lồng ghép có hiệu quả các dự án, chính sách, nội dung hoạt động của chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, tạo điều kiện giúp hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Tuệ Nhi
Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc vượt mục tiêu giảm nghèo đến năm 2025" tại chuyên mục Đời sống. Mọi thông tin xin gọi hotline (0896.530.666) hoặc email (doanhnghiepvadoisong@gmail.com).